Poronia punctata---Grote speldeprikzwam

Van de zijkant gezien. Rode Lijst:BE