Psilocybe coprophila--(Mestkaalkopje)

Saprotroof op mest (ook van konijnen) in schrale tot matig voedselrijke graslanden en heidevelden.