Russula chloroides--Smalplaatrussula

Mycorrhiza vormend met loofbomen zoals Eik,Beuk en Linde.In dit geval met meerdere exemplaren in een duinbos met Zomereik .