Russula ochroleuca--Geelwitte russula

Mycorrhiza vormend met Loof- en Naaldbomen op vaak zure voedselarme tot voedselrijke bodems op soms dikke humus en strooiselophoping.