Russula persicina--(Kruipwilgrussula)

Mycorrhiza vormend met loofbomen ,vooral onder Populier(Populus) en Eik(Quercus) in lanen op zand en klei en in de duinen bij kruipwilg(Salix repens)