Russula persicina--Kruipwilgrussula

Mycorrhiza vormend met loofbomen ,zoals populier en Eik in lanen op kalkhoudende grond.Bij ons algemeen tussen kruipwilg in de duinen.